SC PICK&BUY SRL. garantează securitatea si confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul său informatic. Aceste informații vor putea fi folosite de către  PICK&BUY S.R.L. pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, promoții, etc. numai cu acordul prealabil al clientului. Furnizarea datelor personale catre SC PICK&BUY SRL. nu implică obligativate din partea utilizatorilor iar aceștia pot refuza furnizarea acestor date în orice circumstanțe și pot solicita în mod gratuit ștergerea acestora din baza de date. Orice astfel de cerere/notificare în vederea ștergerii acestora din baza de date, se va data, semna și trimite de către persoana înscrisă în baza de date prin e-mail la adresa hello@pastelflowerart.ro, sau prin poșta la adresa: Bucureşti, Str. Marcu Mihaela Ruxandra 4, sect 6. SC PICK&BUY SRL. se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către alți terți în afară de cei absolut necesar desfășurării activității: firmele de curierat partenere (Fan Courier), procesatorul de plati (www.netopia.ro) si prestatorii de servicii de marketing digital (www.mailchimp.com). Datele personale vor putea fi insa transmise autoritatilor in drept sa verifice tranzactiile comerciale sau altor autoritati in drept sa efectueze orice verificari justificate in baza legii, daca acest lucru va fi solicitat in conformitate cu legile in vigoare.

Datorita modului prin care datele cu caracter personal stocate de sistemul PASTEL FLOWER ART sunt transmise pe cale electronica, SC PICK&BUY SRL. nu poate fi facut raspunzatoare in nici un fel de pierderea acestora sau de copierea informatiilor de catre persoane neautorizate, prin folosirea de aparatura sau software de interceptare. La sesizarea utilizatorilor, SC PICK&BUY SRL. va lua toate masurile si va pune la dispozitie toate fisierele necesare organelor competente abilitate sa rezolve acest tip de infractiune.

Informatiile furnizate catre SC PICK&BUY SRL, sunt folosite numai in scopul pentru care au fost introduse (efectuarea comenzilor, trimiterea de mesaje personalului SC PICK&BUY SRL., abonarea la newsletter, etc), conform legilor in vigoare. SC PICK&BUY SRL. nu furnizeaza adresa dumneavoastra de e-mail unor terti, nu incurajaza spam-ul, si nu face publice datele furnizate de clientii sai fara acordul explicit al acestora.

SC PICK&BUY SRL. certifica faptul că va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic, Ordonanța 34/2014 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță, HG 448/2005.

Printre aceste drepturi se numara (enumerarea nu are un caracter limitativ):

 • dreptul de a cere SC PICK&BUY SRL. sa va confirme prelucrarea sau nu a datelelor Dumneavoastra personale, in mod gratuit;
 • dreptul de a cere SC PICK&BUY SRL.. sa rectifice, actualizeze, blocheze sau sterge, in mod gratuit, acele date furnizate a caror prelucrare nu este conform dispozitiilor Legii nr. 677/2001;
 • dreptul de a cere SC PICK&BUY SRL. sa inceteze, in mod gratuit, prelucrarea datelor dumneavoastra personale;
 • dreptul de a cere SC PICK&BUY SRL. sa inceteze expedierea de mesaje promotionale.
 • dreptul la informare  SC PICK&BUY SRL este obligat să încunoştinţeze persoana vizată cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal);
 • dreptul de acces la date  prin contactarea PICK&BUY S.R.L. la hello@pastelflowerart.ro  sau telefonic +40744186051;
 • dreptul de intervenție asupra datelor (prin contactarea  SC PICK&BUY SRL. la hello@pastelflowerart.ro  sau telefonic +40744186051  sau prin ștergerea contului de utilizator creat; orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la SC PICK&BUY SRL, în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 • dreptul de opoziţie (persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări);
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale luate în baza unei prelucrări automate;
 • dreptul de retragere a consimțământului;
 • dreptul de a se adresa justiţiei;
 • dreptul la portabilitatea datelor
 • dreptul de a depune o plângere la autoritatea națională de protecție a datelor personale.

Orice cerere/notificare se va data, semna și trimite de către persoana înscrisă în baza de date prin e-mail la adresa hello@pastelflowerart.ro, sau prin poșta la adresa: Bucureşti, Str. Marcu Mihaela Ruxandra, nr 4, Sect 6. 

SC PICK&BUY SRL foloseste măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se afla sub controlul nostru.

SC PICK&BUY SRL. nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale. SC PICK&BUY SRL. nu poate fi făcut răspunzător în niciun fel pentru pierderea sau alterarea datelor personale stocate de PASTEL FLOWER ART în scopul precizat în prezentul document.

Orice accesare a bazei de date cu informații personale a utilizatorilor PASTEL FLOWER ART, inclusiv orice încercare de acces neautorizat, va fi înregistrată într-un fișier de acces. Fișierele de acces vor face posibilă identificarea de către SC PICK&BUY SRL. a persoanelor care au accesat date cu caracter personal fără un motiv legitim, în vederea sesizarii organelor competente. Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica continutul site-ului sau de a afecta performantele serverului pe care rulează site-ul WWW.PASTELFLOWERART.RO, va fi considerata o tentativa de fraudare a site-ului PASTELFLOWERART și va pune în mișcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care au inițiat această acțiune.